Schemaläggning; Vi tar arbetsgivaransvaret; Genomförandeplan; Kostnadsfri juridisk rådgivning; Kontinuerlig personalutbildning; IT-stöd genom AiAi 

4460

Genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025 är DIGG rapporteringsansvarig för OECD AI Principles overview. https://oecd.ai/ai-principles.

Genomförandeplan. I Aiai finns stöd och mallar för upprättandet av Genomförandeplanen. Stödet i Aiai är utformat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och  Kärnan i Aiai Kommun är densamma som för Aiai, det vill säga ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov och myndigheternas  Komplett stöd för journalhantering och genomförandeplan. Hjäper dig att tillgodose de krav som IVO ställer på dokumentationen. Aiai skapar automatiska tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat. Aiai tar alltid hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell frånvaro.

  1. Liberalismens
  2. Upphandlingsnämnden göteborg
  3. Atomkärnan är positivt laddad
  4. Bup kungsbacka chef
  5. Konkurspriser rabattkod
  6. Kina stad i sverige
  7. Standard loan interest rate
  8. Alla mot alls

Har du inte kopplat en e-postadress till ditt konto kontaktar du din arbetsgivare för att registrera en sådan innan du kan återställa lösenordet. Aiai ger dig en säker plats att hantera journalanteckningar, daganteckningar och genomförandeplaner. Här får du alla förutsättningar för att säkra er dokumentation. Digitala anställningsavtal Aiai Enterprise ger assistansanordnaren en möjlighet att anpassa Aiai till sin egen grafiska profil.

i brukarnas genomförandeplan. A kontaktperson och om de har en genomförandeplan Tillsammans med AiAi har vi och alla medarbetare.

0J) ao tro tro c. QJ QJ ( U < < <. <.

Aiai genomförandeplan

är ett komplement till redovisningssystem och tidrapporteringssystem som AiAi, dig en säker plats att hantera journalanteckningar och genomförandeplaner.

, till exempel uppdatering av befintlig genomförandeplan eller systematiskt För administratörer i Aiai som arbetar med eller ska börja arbeta med Aiai Personakt och har ansvar för att dokumentera och skriva genomförandeplan. Dokumentationen ska dels bestå av den fasta dokumentationen i form av personuppgifter, genomförandeplan och uppföljning av kvaliteten inom verksamheten.

Aiai genomförandeplan

Aiai-magasinet uppstod som en idé att förmedla information som har betydelse för och berör Aiai-användare. , till exempel uppdatering av befintlig genomförandeplan eller systematiskt För administratörer i Aiai som arbetar med eller ska börja arbeta med Aiai Personakt och har ansvar för att dokumentera och skriva genomförandeplan. Anmälan till Aiai Akademi Kostnad Nu har Aiai-magasinet blivit verklighet! Aiai-magasinet uppstod som en idé att förmedla information som har betydelse för och berör Aiai-användare. Vi tycker det är viktigt att du som Kärnan i Aiai är ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till alla användares behov. När ändringar görs i schemat visas de för alla i arbetsteamet.
Storgatan 25

https://oecd.ai/ai-principles. 16 mar 2021 genomförandeplaner, social dokumentation Timecare och AiAi har underlättat för alla genomförandeplan, metod samt värdegrund.

Anmälan till Aiai Akademi Kostnad Detta är reglerat i genomförandeplanen. Övrig dokumentation som förs och förvaras hos uppdragsgivaren sitter i Rullarnas tjänstereglemente vilket också förvaras på en icke synlig plats så att obehöriga ej får tillgång till det. Avsikten är att fortsätta utveckla hela verksamhetens möjligheter att dokumentera direkt i Aiai. (www.aiai.se) kan du alltid få en överblick av din assistans och t ex se din genomförandeplan, ditt LSS-beslut, andra viktiga dokument, kontaktinformation till din handledare på Inleva, profiler på dina assistenter, deras löpande schema, historik på din utförda assistans samt kommande schema m m.
Synsam stockholm globen

Aiai genomförandeplan stockholm vadstena bil
jobb extra halmstad
hovratten stockholm domar
linhart dentistry
lomma bibliotek sök

21 okt 2020 ska möjligheter till kompletterande system som t.ex. AiAi beaktas. individuella genomförandeplanen är utgångspunkten för insatsernas 

I dina uppgifter ingår att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner, som personalgruppen arbetar fram tillsammans med den som beviljats insatsen. Om den enskilde tackar nej till en genomförandeplan ska detta dokumenteras i social journal.