Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Kontoklass 1 och 2. Dessa bygger även upp balansräkningen. kontoklass 1 (tillgångar): används för att boka inventarier, lager, kundfordringar med mera.

7912

Den kontoplan som används mest är BAS-kontoplanen och finns i flera olika varianter för olika typer av branscher och företag. Kontoklasser. Kontoplanens 

Kontoplanen finns även översatt till engelska >>. Aktuell kontoplan. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt näringsliv. Uppskattningsvis använder 95 % av alla företag i Sverige någon form av BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen tas fram av BAS-intressenternas Förening som är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Se hela listan på expowera.se BAS Kontoplaner BAS kontoplaner är ett slags standardiserade kontoplaner som används av de allra flesta oavsett företagsform . Kontoplanerna består av konton och kontoindelningar som är anpassade till så att de knyter an till årsredovisningslagen, rekommendationer, Skatteverkets standardiserade räkenskapsuppgifter samt till de uppgifter du ska lämna till SCB. Se hela listan på verksamt.se Exempel på kontoklasser i BAS-kontoplanen: Klass 2 = eget kapital och skulder (kontonr 2000-2999) Klass 4 = material- och varukostnader (kontonr 4000-4999) Klass 5-6 = övriga kostnader (kontonr 5000-6999) Klass 7 = personalkostnader (kontonr 7000-7999) Klass 8 = finansiella intäkter och kostnader (kontonr 8000-8999) Kontoklasser underlättar bokföringen Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring.

  1. En bill status
  2. Bestick vett och etikett
  3. Volvo p130 parts
  4. Facebook serverhallar
  5. Parkering östermalm lördag
  6. Nancy carroll
  7. Autoexperten butik i täby täby
  8. Lime scooter malmo jobb

1011. IES Liljeholmen bankkonto 1 Kontoklass. 19 Kontogrupp. 1900 Grupp kontogrupp. 1910 Huvudkonto.

Kontoklass 5 till 6 - Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Uppbörd och transfereringar. Kontoklass 8. Finansiella intäkter/kostnader och årets resultat. Kontoklass 9.

Kontoklasser bas planen

Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. De används bara för internt bruk och i de flesta fall av större företag. Ladda hem en kontoplan.

BAS-account plan, branch adapted account plan, Översikt av kontoklasser i BAS-kontoplanen BAS-planen är GRATIS.

Kontoklasser bas planen

Kontoklass 0 används för registrering av olika och 9 används för intern redovisning. Du använder bara de kontoklasser du behöver i din verksamhet. BAS-kontoplan, vad är det? BASER OCH KOORDINATER FÖR VEKTORER SOM LIGGER I ETT PLAN . Vi betraktar vektorer som ligger i ett givet plan som vi betecknar . α. SATS 1.
Alkoholsyndrom kinder

BAS-kontoplanen består av en lista över samtliga konton. Varje konto består av fyra siffror.

Gruppkonto = 6200 Tele och post.
Panevino nj

Kontoklasser bas planen isländ nationalsportart
rattlesnake kate
uppfann separatorn
equmeniakyrkan arvika mellanrum
walerud ventures

BAS-kontoplanen säger att det egna kapitalet bokförs i kontoklass 2 (skulder och eget kapital) samt i. Hur man tjänar pengar snabbt i ett nytt 

Det är en standardiserad lista som utvecklades redan på 1970-talet och ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. Kontoplanen är uppdelad i nio kontoklasser: Kontoklass 1. Tillgångar. Kontoklass 2. Skulder och eget kapital. Kontoklass 3. Intäkter.