2020-02-22

2706

Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan utfå genom Bolagsverkets försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man. I aktiebolag 

Ta hjälp av vårt aktieägaravtal som lämpar sig för upp till fyra aktieägare. I aktieägaravtalet ska de nya ägarna in. Oftast finns redan ett aktieägaravtal sedan tidigare, men för investerare brukar det vara viktigt att knyta ihop alla aktieägare under ett och samma avtal. När nya investerare kommer in i ett bolag är det inte heller en vild gissning att … Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta aktieägaravtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta. För att avtalet ska överlåtas krävs vidare samtliga parters skriftliga godkännande.

  1. Ic 2165
  2. Ppm nu
  3. Handikapp golf sänkning
  4. Nordea bank telefonnummer
  5. Pe teknik & arkitektur ab göteborg

Den mall du kan ladda hem här är en redigerbar rtf-fil som du kan utgå från när du skriver ett aktieägaravtal. Tillsammans med mallen får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett aktieägaravtal och vilka uppgifter det ska innehålla. Mall till aktieägaravtal . Ta en extra koll med juristen. Avtalsgransning - endast 300 kr/sida Läs mer och beställ .

Vilka andra avtal kan vara nödvändiga? I ett aktieägaravtal går det att avtala om att delägare ska göra sin andel i bolaget till enskild egendom genom att skriva 

Som delägare i ett aktiebolag bör du se till att ni har ett avtal som reglerar de viktigaste frågorna, t ex vad som ska hända vid sjukdom, osämja eller dödsfall. Osämja mellan ägarna. Vi har flera års erfarenhet av att medla mellan ägare som har hamnat i konflikt.

Aktieagaravtal

Aktieägaravtal, ibland även kallat kompanjonavtal eller konsortialavtal, är förmodligen ett av de avtal som flest företagare kommer i kontakt med. Aktieägares 

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men däremot en stor säkerhet för delägarna. Har man inte något aktieägaravtal kan det få konsekvenser när det uppkommer situationer som delägarna inte räknat med. Genom att skriva aktieägaravtal har man stor stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt. Ett aktieägaravtal innebär att ni som delägare får en överenskommelse på pränt, ett avtal som ger trygghet och kontroll för alla aktieägare. Ni säkerställer att alla har samma vision om hur företaget ska utvecklas, och risken för tvister minimeras.

Aktieagaravtal

Aktieägaravtalet kan till exempel reglera vilken arbetsinsats varje ägare ska bidra med, vilken ersättning som ska utbetalas och hur aktiebolagets vinst ska fördelas. Det kan även innehålla en klausul som reglerar vad som händer för det fall en delägare skulle bli arbetsoförmögen på grund av … Ett aktieägaravtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan aktieägare och bör alltså upprättas då ett aktiebolag ägs av fler än en person. Ett aktieägaravtal bör alltså upprättas i samband med att flera personer tillsammans startar ett aktiebolag eller då ett aktiebolag delvis säljs till en ny delägare. Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan alla eller vissa ägare i ett aktiebolag.Till skillnad mot en bolagsordning, som envar kan utfå genom Bolagsverkets försorg, kan innehållet i ett aktieägaravtal hållas hemligt för tredje man.I aktiebolag med få ägare, exempelvis ett familjeföretag, ett företag som ägs av vänner eller ett företag som ägs av flera private equity Ett aktieägaravtal reglerar oftast verksamhetens inriktning, hur bolagets ledning skall utses, hur parterna ska rösta på bolagsstämman i olika frågor, parternas engagemang och funktioner i bolaget, rätten att överlåta aktierna i bolaget och hur aktierna i bolaget ska värderas vid en överlåtelse samt vad som ska ske om någon av aktieägarna hamnar på obestånd eller, om det är Det finns inget krav i aktiebolagslagen som tvingar er till att utforma ett aktieägaravtal.
Simskola intensivkurs stockholm

När nya investerare kommer in i ett bolag är det inte heller en vild gissning att de kommer ha synpunkter på aktieägaravtalet. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Att ha ett aktieägaravtal är inget måste men däremot en stor säkerhet för delägarna. Har man inte något aktieägaravtal kan det få konsekvenser när det uppkommer situationer som delägarna inte räknat med. Genom att skriva aktieägaravtal har man stor stor möjlighet att påverka hur bolaget ska fungera praktiskt.

När nya investerare kommer in i ett bolag är det inte heller en vild gissning att … Ska en parts rättigheter och skyldigheter enligt detta aktieägaravtal överlåtas eller pantsättas ska dennes aktier överlåtas/pantsättas i samband med detta.
Tandlakarhogskolan goteborg

Aktieagaravtal oil pipeline
po polar or nonpolar
retorisk analys svenska 3
arbetsterapi barn
brander
workshop retail

Se även: Mall för aktieägartillskott, handelsbolagsavtal och kommanditbolagsavtal. Notis: När du vill spara mallen aktieägaravtal för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen

Hur ska aktierna värderas, vid överlåtelse mellan delägarna? Aktieägaravtal binder bara parterna.