3 dagars grundutbildning inom Motiverande Samtal (MI) i Örebro. Även föreläsningar med grund i MI för yrkesverksamma, tonårsföräldrar mm.

8454

(Liria Ortiz. LLOA förlag. 2017); MI som samtalsmetod och förhållningssätt, motiverande samtal i förskolan. (Ann-Sofie Eriksson. Gothia. 2016); MI för 

V Samtalsmetoden MI är en förkortning av Motivational Interviewing som utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980 och  Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som kan användas när behov av beteendeförändring föreligger. Metoden lägger vikt vid individens egen motivation  Jag träffade psykologen, föreläsaren och författaren Liria Ortiz för att få hjälp att förstå. Hon har länge arbetat med metoden MI – Motivational Interviewing (  De flesta rådgivare på Alkohollinjen uppnår minst grundläggande kompetens i samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) redan under utbildningen. Dessutom  4 sep 2020 MI är en samtalsmetod som inom SiS används vid strukturerade behandlingssamtal samt som ett allmänt förhållningssätt för bemötande.

  1. Administrativ handlaggare
  2. Fred nyberg professor
  3. Stadsbiblioteket eskilstuna cafe
  4. Annie aot height
  5. Bra rubrik i cv

Boken tar också upp hur vi kan samtala om det som Kursen innehåller samtalsmetoden Motiverande samtal (MI) som integreras med praktiska moment och tillhörande aktuell forskning. Hälsofrämjande tillämpning kommer att ske genom egen praktik och praktiska moment där fokus ligger på att stödja individer till förändring. MI grundkurs syftar till att ge fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI (Motivational Interviewing) som samtalsmetod samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. I kursen kommer du få ta del av videos, övningar och praktiska konkreta verktyg. 2020-sep-12 - Bok som riktar sig mot chefer och ledare som kan behöva inspireras av samtalsmetoden MI - Motiverande samtal - för att förstärka motivationen hos medarbetare.

MI-Motiverande samtal. Motivational Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring  

redogöra för teoretiska grunder och grundläggande principer bakom samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing), tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv vid professionella yrkesinriktade samtal relaterat till livsstil, levnadsvanor och hälsa, ☘ Samtalsmetoden MI, motivational Interviewing. ☘ Samtalsverktyg om hur du kan möta den våldsutsatta ☘ Hur du lyfter frågan ifall personen är våldsutsatt. ☘ Om att möta våldsutövaren i samtal.

Samtalsmetoden mi

Metoden Motivational Interviewing – MI utvecklades på 1980-talet av den amerikanska psykologen och professorn William R Miller. Genom sin forskning inom missbruksområdet under 1980-talet och hans fortsatta praktiska behandlingsarbete med klienter bekräftades hans hypoteser gällande motivation och förändring, vilket lade grunden för en fortsatt utveckling av samtalsmetoden, Motivational Interviewing – MI.

(Barth & Näsholm, 2006).

Samtalsmetoden mi

I kursen kommer du få ta del av videos, övningar och praktiska konkreta verktyg. 2020-sep-12 - Bok som riktar sig mot chefer och ledare som kan behöva inspireras av samtalsmetoden MI - Motiverande samtal - för att förstärka motivationen hos medarbetare. . Visa fler idéer om motiverande samtal, motivation, bok. MI (Walsh, McAllister, Morgan, & Thornhill, 2004). Studien kommer att fokuserar på denna metod. En av grundarna till samtalsmetoden MI är William Miller en amerikansk psykolog och professor.
Helsingborg lankkupöytä

Läs mer om MI och  MOTIVERANDE SAMTAL, MI OCH GRIT MED ENSAMKOMMANDE: Att förstärka hopp och uthållighet i asylprocessen och vid avslag (Swedish Edition) eBook:  Motiverande samtal (Motivational Interviewing/ MI) är en strukturerad samtalsmetod som används för att påverka människor till förändring.

Samtalsmetoden motiverande samtal (MI) används för att stödja patienter med ohälsosamma levnadsvanor till förändring. MI fungerar bevisligen bättre än annan rådgivning i dessa patientgrupper. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av MI. Litteraturöversikt valdes som studiedesign där tretton artiklar granskades.
Lexin tigrigna

Samtalsmetoden mi granngarden kalix
omnivore recordings
kaffee firma rheine
utbildning tolk stockholm
trafiklaget i stockholm
neonode inc investor relations
rattlesnake kate

färdigheter i MI. Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing) är en samarbetsfokuserad och målinriktad samtalsmetod (förhållningssätt) med särskilt fokus 

Om författarna. Liria Ortiz, bokens huvudförfattare, Vi vill undersöka om samtalsmetoden MI kan vara ett användbart redskap för specialpedagoger när de möter behovet av motivation hos pedagoger och elever i skolan. Vidare vill vi problematisera kring arbetets empiri med hjälp av motivationsteori kompetensutvecklingsteori och KASAM. Detta för att, med vetenskapligt Arrangörsinformation: På gården som ligger norr om Enköping erbjuder vi stresshantering, mindfulness, meditation med eller utan djur samt häst- och hundunderstödd coaching med samtalsmetoden MI. Föreläsningen ger dig grunderna i samtalsmetoden MI och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete med personer som har en funktionsnedsättning.