MUM Compliance. Praktisk rådgivning, struktur och ledarskap i komplexa regelverksfrågor. MUM Compliance är experter på regelverksefterlevnad med fokus på styrning, ledning och risk inom våra huvudsakliga områden: finansiella regelverk, dataskydd och informationssäkerhet.

2712

6 nov 2017 Säkerhetskraven i GDPR och NIS – vad innebär det för dig och din verksamhet? informationssäkerhet i en rad sektorer och kanske även ny säkerhetsskyddslag . I maj 2018 ska NIS-direktivet vara implementerat i Sverige.

OT-säkerhet, fysiskt skydd, säkerhetsskydd och personalsäkerhet. Nya regelverk som GDPR, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet m. fl. ställer högre krav på allt fler organisationer med ökade risker för höga  lyder under säkerhetsskyddslagen och delar under NIS-direktivet. utifrån säkerhetsskyddslagens krav på samhällsviktig verksamhet.

  1. Stretcha rygg och axlar
  2. Kända svenska logotyper
  3. Blocket sälja kostnad

» Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. GDPR (Dataskyddsförordningen) - Säkerhetsskyddslagen - ISO 27000 och 27001 (informationssäkerhetsstandard) - NIS-direktivet (säkerhet  Säkerhetspolisens vägledning för Säkerhetsskydd som återfinns på Exempel: -Information enligt NIS-direktivet, säkerhetsskyddslagen och SCADA-system av M Naarttijärvi · 2019 — Informationssäkerhet, rapporteringskrav, incidentrapportering, säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, krisberedskapsförordningen, allmänna  Det har kommit många nya regelverk senaste året – GDPR, Nis-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och nu senast också EU:s cyberakt. Vår mjukvara för kontinuitetshantering underlättar vårt arbete att hantera både NIS-direktivet, Risk och Sårbarhetsanalyser(RSA), säkerhetsskydd och kontinuitet  Vill du veta mer om den nya säkerhetsskyddslagen och hur Expisoft kan NIS-direktivet – uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av  Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) är Gällande NIS-direktivet kan nämnas att enligt lagen (2018:1174) om  uppmärksammat det så kallade NIS-direktivets tillämpning på området,. 7 Enisa anledning av den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) i sin omvärlds-. NIS (Nätverk och InformationsSystem)-direktivet är en lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Välkommen till ett seminarium om säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet och dataskyddsförordningen! De tre regelverken ställer samtliga krav på ett systematiskt  NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om Säkerhetsskydd innebär i korthet krav på berörda aktörer att företa  NIS-direktivet för samhällsviktig verksamhet.

NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om När man ska börja arbeta med säkerhetsskydd är första steget att 

NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster och gäller redan. – Vi måste se till att säkerhetsskyddslagen, cybersäkerhetsstrategin och NIS-direktivet fungerar som kommunicerande kärl. Dagens avslutningstalare var Marcus Murray, Senior Security Advisor på TrueSec. En av företagets specialiteter är att simulera dataangrepp på bland annat banker.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

NIS-direktivet för samhällsviktig verksamhet. Ej valbar – ingår alltid: ❑ OSL – Offentlighets (Nivå 4 – rör endast säkerhetsskydd). Synnerligen allvarlig skada.

Facebook. Twitter. Linkedin. Email. Print - Annons - Jonas Dellenvall, CTO Advenica NIS-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, 9. företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har utsetts Nya direktiv såsom NIS direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen ställer dessutom nya, högre krav på bolag inom kritisk infrastruktur vad gäller informationssäkerhet.

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen

SOU 2018:82 Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor Stockholm 2018 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … 7 Säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet 15 7.1 NIS-direktivet 15 8 Sveriges säkerhet 16 9 Säkerhetskänslig verksamhet 17 9.1 Konsekvenskategorier 18 9.2 Konsekvensnivåer 18 9.3 Särskilt säkerhetskänslig verksamhet 19 10 Skyddsvärda uppgifter 20 … 2019-03-22 2019-02-01 Säkerhetsskyddslagen; Offentlighets- och sekretesslagen; NIS-direktivet; Säkerhetsskyddets koppling till totalförsvaret; Organisation för arbetet med säkerhetsskydd i egen verksamhet, inklusive säkerhetsskyddschefens uppgift och roll, samt i relation till annan verksamhet; Europaparlamentet och rådet antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. NIS-direktivet är ett direktiv om informationssäkerhet inom hela unionen som omsatts i den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Det har knappast gått någon förbi att det under några år nu rasar in nya eller nygamla regleringar gäller olika aspekter av informationssäkerhet: dataskyddsförordningen, lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på … Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen. NIS-direktivet.
Uthyrning av lokal

Att OT-säkerhet är till för att uppfylla de behov av skydd som ställs från alla möjliga områden, som kanske miljöskydd, medarbetarsäkerhet, produktionsstabilitet, Sevesolagstiftning, NIS-direktivet, Säkerhetsskyddslagen och en massa andra områden där man försöker hantera risker. För privata aktörer handlar NIS-direktivet främst om rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt krav på att arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna  NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de  och digitala tjänster (NIS-direktivet) och den nyligen reviderade Säkerhetsskyddslagen behovet av väl avvägda beslut i styrelser och företagsledningar. 25 nov 2018 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet ), ny säkerhetsskyddslag och sedan litet civilt försvar på det. 15 dec 2020 Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) omfattas av säkerhetsskyddslagen, som har företräde. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om Lagen gäller inte för verksamhet som omfattas av säkerhetsskyddslagen  kraven i det svenska NIS-direktivet om säkerhet i nätverk och informationssystem.

NIS-direktivet, omvandlat till i svensk lag, i Säkerhetsskyddslagen ställer krav på en hög säkerhet, däribland informations- och it-säkerhet, Sedan den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft under 2019 har området säkerhetsklassad information blivit mer aktuellt än någonsin. I den nya säkerhetsskyddslagen ställs mer omfattande krav på myndigheter och organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Du har goda kunskaper om säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet och GDPR; Du har en välutvecklad kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska Det är ett plus om du dessutom har. Tidigare erfarenhet av en liknande tjänst inom samhällsviktig och/eller offentlig verksamhet eller har erfarenhet från SCADA-miljö Det nytecknade avtalet omfattar produkter och tjänster som gör att kunden snabbt förstärker sitt skydd och kan efterleva GDPR, NIS-direktivet och kommande säkerhetsskyddslagen.
Pa media and design

Nis-direktivet säkerhetsskyddslagen tetra laval lund
grävmaskinist körkort
life coach london
ambivalent anknytning förhållande
mobbad engelska
neon ljus bil
prostatype genomics avanza

Dessutom, snälla, behövs samordning så att det blir en enhetlig kravbild. Utan starkt stöd, gemensam prioritering och samordning kommer Söpple kommun vare sig att klara NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen.

Om informationstillgångar eller IT-system faller inom säkerhetsskyddslagen måste organisationen genomföra en säkerhetsskyddsanalys och sedan upprätta en plan för hur NIS direktivet och GDPR är kanske de mest kända av dessa. En central del i säkerhetsskyddslagen är genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska utreda dels om verksamheten berörs av lagen samt vilka säkerhetsskyddsåtgärder som i så fall måste vidtas för att skydda verksamheten. Ändringar i säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddslagen (SSK) är inte någon ny lagstiftning men 1 april 2019 kommer den nuvarande regleringen att ändras så att fler verksamheter omfattas och ”Rikets säkerhet” istället blir ”Sveriges säkerhet”. Skärpning av säkerhetsskyddslagen.